Συμπεράσματα Αξιολόγησης

   Με βάση την αξιολόγηση που έγινε από έναν παιδίατρο ή παιδιατρικό φυσικοθεραπευτή, το μωρό κατατάσσεται σε μία από τις παρακάτω ομάδες:

 1η ομάδα: Φυσιολογικός κεντρικός συντονισμός.

2η ομάδα: Πολύ ελαφριά δυσλειτουργία του κεντρικού συντονισμού.

3η ομάδα: Μέτρια δυσλειτουργία του κεντρικού συντονισμού.

4η ομάδα: Βαριά δυσλειτουργία του κεντρικού συντονισμού.

5η ομάδα: Πολύ βαριά δυσλειτουργία του κεντρικού συντονισμού.

 

Ποιοι παράγοντες, όμως, καθορίζουν την ομάδα στην οποία ανήκει το παιδί;

 Στην αξιολόγηση της εκούσιας κινητικής ανάπτυξης βαθμολογείται η ποσότητα και η ποιότητα των κινήσεων!

  • Στην αξιολόγηση των αντανακλαστικών παρατηρείται η αντανακλαστική ανταπόκριση ως αποτέλεσμα ενός εξωτερικού ερεθίσματος.

Βαθμολογείται:

  • Ποιότητα αντανακλαστικού
  • Δύναμη αντανακλαστικού
  • Παρουσία ή απουσία αντανακλαστικού

 

  • Στην αξιολόγηση των αντανακλαστικών θέσεως βαθμολογείται ο τρόπος ανταπόκρισης του σώματος:
    • Φυσιολογικός
    • Παθολογικός
AddThis Social Bookmark Button
 

Ελενη Βλαχοπουλου

Η Ελένη Βλαχοπούλου εργάζεται ως παιδιατρική φυσικοθεραπεύτρια από το 2003.
Είναι απόφοιτη της Ανωτέρας Υγιειονομικής σχολής της Οστράβας και της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακή επιμόρφωση στη σχολή VOJTA του Όλομουτς.
Στοιχεία επικοινωνίας:
mob. 6948 051 577
τηλ. 2317 777 998
info@vojta-method.gr
ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.

ελένη βλαχοπουλου